Oddlužnění začíná žádostí. Co musí obsahovat

Na oddlužnění má dnes nárok v podstatě každá fyzická osoba. Ab jí však byla žádost schválena příslušným soudem, je třeba nejprve podat žádost. A co by právě ta měla konkrétně obsahovat? Bez různých žádostí dnes neuspějeme skutečně nikde. Pokud jsme si vyzkoušeli nástroj, kterým je kalkulačka oddlužnění a rozhodli jsme se, že tato cesta z dluhů bude pro nás skutečně tou správnou, není nic jednoduššího, než začít žádostí. To hlavní, co musí obsahovat, to jsou informace o nás samotných. Tedy základní identifikační údaje naší osoby, jako žadatele.

Při sepisování žádosti o oddlužnění nezapomínejte ani na popis dluhů

Ano, i dluhy musíte v dané žádosti velmi dobře popsat. Nestačí jenom to, v jaké jsou celkové výši. Je třeba také dobře identifikovat věřitele, stejně jako je třeba také to, abyste popsali, jak dluhy vznikly. Oddlužení je totiž schváleno jenom ve chvíli, kdy je skutečně vyhodnoceno, že se nejedná o dluhy vzniklé na základě vašeho plánu, ale že jde o dluhy vzniklé z neočekávaných situací. Jedině tak bude třeba oddlužení nemovitosti schváleno. Pokud máte informace o závazcích sepsané, je vhodné přidat i návrh splátkového kalendáře, který navrhujete na následující pětileté období.

Aktuální insolvence a způsob oddlužnění umožní nejenom pravidelné splácení

Nezapomínejme na to, že splátky nejsou jedinou možností, jak můžete své dluhy řešit. Jsou sice využívány primárně, ale stejně tak můžete začít prodávat svůj majetek a ze získaných peněz dluhy řešit. Ano, aktuální insolvence a způsob oddlužnění umožní i tuto cestu. Proto by součástí žádosti měl být soupis také vašeho majetku, který můžete eventuelně odprodat. Protože obě cesty bývají mnohdy kombinované, je třeba uvést také informace o současném, ale i plánovém příjmu. Taktéž je třeba doložit ten z minulých let. Jako zaměstnanec výplatními páskami, při oddlužení OSVČ nejlépe pomocí podaných daňových přiznání.