Průběh oddlužení může být i jednoduchý

Uvažujete o oddlužení? Ale bojíte se toho, že pro vás bude složité a náročné? Ne vždy to tak musí být. Přesvědčíme vás o tom, že to může být i vcelku jednoduché a bezproblémové. Jak je to možné? Nejprve se podívejme na hlavní výhody. Mezi ty patří možnost řešení dluhů po dobu pěti let, a to hned dvěma možnostmi splátek. Stejně tak patří mezi výhodu také to, že nám může být až 70 procent našich závazků definitivně odpuštěno a my vyjdeme s čistým štítem. Též je velkým pozitivem i fakt, že jsme ochráněni před exekutory a věřiteli.

Jak vlastně oddlužení probíhá?

I když o něm mnoho lidí mluví jako o složitém procesu, můžeme ho shrnout do čtyř částí. První spočívá v sepsání žádosti, kde jsou informace o nás, o našich dluzích, majetku, stejně jako příjmech. Druhá fáze spočívá v podání žádosti o oddlužení, na kterou navazuje fáze schválení. Pokud vše proběhne k vaší spokojenosti, už je třeba vytrvat v rámci poslední fáze. V té samozřejmě neděláte nic jiného, než že své dluhy pravidelně a také splácíte. A to buď pomocí splátkového kalendáře, nebo formou mimořádných splátek.

Jak projít oddlužení fyzické osoby bez starostí?

Jediným problémem tedy může být studování problematiky a nutnost věnovat pozornost samotné žádosti. I tomu se však můžete vcelku jednoduše vyhnout. Jak na to? Stačí k tomu jediný krok, kterým je oslovení profesionála, který služby v oblasti oddlužení fyzické osoby nabídne. O co konkrétně se jedná? O možnost toho, že za vás nejenom sepíše požadovanou žádost, ale že ji samozřejmě na soud také podá a vám nabídne pomocnou ruku spojenou také s poradenstvím. A to jak prvotním, tak i následným. Celým procesem tak projdete bez nutnosti cokoliv studovat, nebo bez nutnosti dělat si starosti s jednotlivými konkrétními postupy, které jsou s eliminací dluhů spojené. A že jsou dané služby oblíbené, to dokládá stále více lidí.