Sledování insolvence

Tím, že je vaše insolvence schválena samozřejmě celý proces oddlužení rozhodně nekončí. Je třeba dodržovat několik pravidel. V rámci nich soud pravidelně uskutečňuje sledování insolvence a tedy i to, zda plníte vše, co bylo uvedeno v žádosti.

Co v rámci sledování insolvence soud kontroluje?

V první řadě je to především dodržování vašeho splátkového kalendáře, ke kterému jste se zavázali. Ten sice může být až pětiletým během na dlouhou trať, ale na druhou stranu rozložíte splátky tak, že v rámci daného měsíce nebudou tak velké. Kromě splátek může být sledování insolvence prováděno i proto, zda se snažíte prodávat svůj majetek, abyste měli na mimořádné splátky. Pokud se totiž podíváme na otázku, co je insolvence, nesmíme zapomínat na to, že cesta k uhrazení našich dluhů, a to právě těmito dvěma způsoby.

V rámci insolvence se kontrolujte i vy

Co byste měli dělat primárně? Hlídat, zda platby skutečně odcházejí a zda odcházejí v daných termínech. Stejně tak můžete kontrolovat i registr dlužníků insolvence, který může zaznamenávat jakékoliv negativní procesy, které jsou s hrazením vašich závazků přímo spojeny. Jelikož je však insolvence spojena také se snižováním vašich dluhů, můžete v rámci sledování insolvence hledět i na to, jak jsou postupně eliminovány a jak mizí. A pokud je po pětiletém období uhrazeno alespoň 30 procent z nich, je zbytek definitivně odpuštěný.

I my se na hlídání insolvence fyzických osob zaměřujeme

Co to znamená? Že to není jenom kalkulačka insolvence a následně služby spojené se samotným podáním žádosti. Jsme vám na blízku i v průběhu insolvence fyzické osoby, což samozřejmě znamená to, že vám dokážeme zodpovědět na případné dotazy, stejně jako jme zde pro vás ve chvíli, kdy máte nějaký problém. Také můžeme zajistit i komunikaci se soudem, pokud je to skutečně nezbytné.